Organizaţia Studenţilor din Facultatea de Mecanică
Contact: Dumitrache Ionuţ
Tel: 0742.696.609
E-mail: eudumbo@yahoo.com
Criteriile de cazare sunt cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Căminelor şi Cantinelor Studenţeşti