Asociaţia Studenţilor Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor
Contact: Stanciu Marina
Tel: 0768 805 448
Criteriile de cazare sunt cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Căminelor şi Cantinelor Studenţeşti