Persoanele cazate au obligatia:

A. În camin:

a) sa încheie la începutul anului universitar contract de închiriere cu administratia în forma scrisa aprobat de Consiliului de Administratie al Universitatii;
b) sa preia cu proces-verbal (inventar) camera, bunurile de folosinta comuna din camera precum si bunurile de folosinta individuala;
c) sa pastreze si sa foloseasca în mod civilizat camera, bunurile materiale primite, instalatiile sanitare si electrice precum si celelalte bunuri materiale;
d) sa asigure si sa întretina permanent ordinea si curatenia în camera, evacuarea resturilor menajere, respectarea regulilor de igiena sanitara etc., în caz contrar va fi sanctionat conform prevederilor prezentului regulament;
e) sa locuiasca în camera în care a fost repartizat, sa nu se mute în alta camera fara înstiintarea si aprobarea în scris din partea administratorului de camin si comitetului studentesc de camin;
f) sa raspunda material, administrativ si penal pentru pagubele produse în camere si spatiile comune, pe baza procesului-verbal de constatare întocmit de administrator si presedintele comitetului studentesc de camin si semnate de locatarii camerelor (pentru bunuri din camere) si de reprezentantii studentilor (pentru bunuri materiale din spatiile comune).
Pagubele materiale vor fi suportate direct de catre persoanele identificate, iar în cazul neidentificarii autorilor faptelor acestea se platesc conform „Procedurii privind recuperarea pagubelor cu autori neidentificati”.
g) sa raspunda de respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor.
În acest sens, este interzisa folosirea de legaturi improvizate la reteaua electrica, folosirea de prize, aparate electrocasnice degradate, defecte sau improvizate mari consumatoare de energie electrica ce conduc la degradarea si distrugerea tablourilor electrice.
h) sa nu foloseasca camera ca si bucatarie, prepararea alimentelor se va face în oficii si bucatarii;
i) sa respecte programul de odihna din camine, respectiv orele 22.00 – 08.00 conform legii.
Este interzisa tulburarea linistii prin ascultarea muzicii la volum exagerat, prin purtarea discutiilor cu voce tare pe holuri, prin trântitul usilor, prin organizarea de petreceri în camine,prin deplasarea dintr-o camera în alta sau dintr-un camin în altul.
j) sa pastreze curatenia în toate spatiile caminului si sa faca curatenie generala în camera la plecarea în vacanta;
k) sa restituie integral si în buna stare bunurile primite în inventar;
l) la decazare cât si la plecarea în vacanta de vara toate cheile de la sistemul de închidere al usilor se predau obligatoriu administratorului de camin;
m) sa respecte programul de activitate zilnica precum si regulile interne stabilite de administratia caminului;
n) sa permita reprezentantilor Universitatii din Craiova, reprezentantilor Conventiei Organizatiilor Studentesti, reprezentantilor Organizatiilor Non-Guvernamentale Studentesti si reprezentantilor Comitetului studentesc de camin, accesul în camera, în vederea verificarii modului în care persoana cazata respecta obligatiile asumate prin contract si prezentul regulament. Verificarea se va face în prezenta unui membru al comitetului studentesc de camin, iar abaterile vor fi consemnate intr-un Proces verbal de constatare, care va fi semnat de catre persoanele care efectueaza verificarea, persoana cazata si membrul comitetului studentesc de camin.
o) sa nu aduca nicio modificare spatiului închiriat, inclusiv a instalatiilor aferente, fara avizul administratiei;
p) sa anunte administratia despre aparitia eventualelor defectiuni în mod direct sau prin intermediul caietului de defectiuni, în vederea efectuarii remedierilor respective;
r) sa permita accesul administratiei caminului în camera în care i-a fost închiriat locul; sa nu schimbe încuietorile usilor, iar în caz de forta majora, dupa schimbare, se preda un rând de chei la administratie;
s) sa achite în termenul stabilit chiria si utilitatile (pentru caminele modernizate) pentru cazarea în camin;
s) sa respecte contractul de închiriere;
t) sa utilizeze reteaua de date voce conform regulilor impuse de catre administratorul de retea internet de la Directia Administrativa, iar accesul la internet se va face respectând Regulamentul ROEDUNET (www.roedu.net).

B. În complex si în afara acestuia:

a) sa se informeze, sa cunoasca si sa respecte Regulamentul de Organizare si Functionare Camine- Cantine;
b) sa poarte asupra sa si sa prezinte carnetul de student si legitimatia de camin la intrarea si iesirea din complex si camin personalului de paza si organelor de control;
c) sa aiba un comportament civilizat atât în complex cât si în camin.
Abaterile disciplinare se sanctioneaza conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare Camine-Cantine.
C. Fata de corpul didactic si corpul administrativ:
a) studentii au obligatia de a respecta autoritatea personalului didactic si administrativ, cât si autoritatea organelor de conducere ale Universitatii din Craiova sau reprezentantilor institutiilor cu care acestea colaboreaza, în caz contrar abaterile fiind sanctionate conform Regulamentului de Organizare si Functionare Camine-Cantine;
b) sa aiba o tinuta corespunzatoare spiritului universitar;
c) sa anunte persoanele care vin în vizita la administratie, aceste persoane fiind obligate sa respecte întocmai regulile care guverneaza activitatea institutiei si sa nu altereze în niciun fel etica si ambianta universitara.
Nerespectarea întocmai si cu buna credinta a obligatiilor din acest articol atrage dupa sine
îndepartarea imediata a acestor persoane din camin si din complex si dupa caz deferirea lor organelor de ordine publica.
d) sa anunte imediat administratia caminului despre aparitia, mai ales pe timp de noapte a unor persoane straine în camin;

Art.29 Persoanelor cazate în camin li se interzice:

a) aruncarea resturilor menajere si a resturilor din camere în WC-uri, în lavoare, în sifoanele de pardoseala sau pe fereastra;
b) degradarea spatiilor verzi din incinta complexului, inclusiv prin aruncarea de gunoaie sau alte obiecte;
c) jignirea sub orice forma a personalului didactic si administrativ;
d) tulburarea linistii si ordinii în camin si în jurul acestuia, indiferent de modalitate;
e) organizarea de petreceri si alte actiuni care perturba linistea atât în camin cât si în jurul acestuia;
f) închiderea camerelor cu alte dispozitive decât cele stabilite de administratia caminului;
g) introducerea, consumarea si comercializarea bauturilor alcoolice, a drogurilor precum si efectuarea oricarui gen de comert sau oricaror actiuni care contravin normelor sociale de convietuire în comun;
h) practicarea jocurilor de noroc;
i) introducerea în camin a animalelor si a pasarilor;
j) cazarea în camin a altor persoane decât cele repartizate de comitetul studentesc de camin;
k) accesul pe acoperisul caminului si pe terase (pentru a proteja hidroizolatia si a evita accidentele);
l) introducerea si utilizarea, de aparate si instalatii mari consumatoare de energie (copiatoare, aparate electrocasnice etc.);
m) sa nu foloseasca camera, spatiile de folosinta comuna ale caminului precum si incinta complexului studentesc pentru activitatii comerciale;
n) lipirea unor afise, postere, anunturi pe peretii camerelor sau ale holurilor;
o) înstrainarea bunurilor puse la dispozitie;
p) ocuparea locurilor cu persoane fictive;
r) gazduirea de persoane straine în camere si încalcarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare Camine-Cantine;
s) desfasurarea în complex a unor actiuni care afecteaza drepturile si libertatile stabilite de Constitutia României sau contravin Legii Învatamântului, actelor normative sau dispozitiilor legale în vigoare;
s) fumatul în camera sau pe holurile caminului; fumatul este permis doar în locuri special amenajate;
t) interventia neautorizata (hardware si software) asupra retelei de acces internet, precum si a echipamentului ce deserveste aceasta retea.