REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CĂMINELOR ŞI CANTINELOR STUDENŢEŞTI

Puteti descarca regulamentul de aici http://www.ucv.ro/campus/camine_cantine/documente.php