ANUNȚ CAZĂRI 2017

Pentru contestații vă puteți adresa Convenției Organizațiilor Studențești în data de 20.09.2017 între orele 12:00-17:00 și
21.09.2017 între orele 10:00-15:00, Str. Petre Ispirescu, nr. 107h, cămin 6, camera 001, parter.
Rezultatele contestațiilor se vor comunica în data de 21.09.2017 ora 17:00.

Studenții care au depus cerere de precazare pentru un loc în căminele Universității din Craiova vor putea verifica unde au fost repartizați începând cu data de 20 septembrie 2017, accesând unul din site-urile: www.cosucv.ro sau www.ucv.ro .
Confirmare locului de cazare se va realiza în perioada 25 -29 septembrie 2017, în intervalul orar 08:00-16:00 astfel:
• Perioada 25-27 septembrie pentru studenții din anii mai mari (II, III, IV – licență; I, II – master)
• Perioada 28-29 septembrie pentru studenții de anul I, admiși la facultate în sesiunile de înscrieri iulie-septembrie 2017
ACTELE NECESARE LA CAZARE
• Dispoziție repartizare loc cămin de la comisia de cazare a facultății;
• Carte de identitate (original + 2 copii xerox);
• Certificat de căsătorie (copie xerox) pentru studenții familiști;
• Adeverință de la facultate cu mențiunea buget sau taxă (se poate prezenta la casieria căminului până la sfârșitul lunii octombrie);
• 5 lei contravaloarea taxei pentru viza de flotant;
Pentru copiii personalului didactic aflat în activitate:
• Adeverință emisă de unitatea de învățământ și vizată de Inspectoratul Școlar Județean (în original);
Pentru copiii personalului didactic pensionat:
• Adeverință emisă de unitatea de învățământ și vizată de Inspectoratul Școlar Județean care atestă faptul că a desfâșurat activitate didactică cel puțin 10 ani (în original);
Pentru studenții străini și studenții străini de etnie română:
• Pașaportul/Carte de identitate (original + 2 copii xerox);
• Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății;
Pentru studenții proveniți din Centre de Plasament:
• Adresă din partea Centrului de plasament prin care se comunică contul din care se face plata pentru cazare;
Pentru studenții orfani de ambii părinți:
• Certificate de deces (copie xerox).

PROCEDURA DE CAZARE
• Prezentarea la căminul studențesc la care ai fost repartizat;
• Verificarea locului repartizat pe listele afișate de către comisia de cazare a facultății;
• Prezentarea cărții de identitate în original și două copii xerox, comisiei de cazare a facultății;
• Completarea declarației pe propria răspundere (se va primi de la membrii comisiei de cazare);
• Eliberarea dispoziției de cazare (se va primi de la membrii comisiei de cazare);
• Achitarea taxei de cămin pentru luna octombrie (taxa se achită la casieria căminului și tot aici se primește și chitanța corespunzătoare);
• Completarea legitimației de acces în cămin și înmânarea cartelei de acces în cămin (de la membrii comisiei de cazare);
• Completarea contractului de cămin în dublu exemplar;
• Achitarea taxei de 5 lei pentru viza de flotant;
• Predarea cărții de identitate persoanelor delegate de la Evidența Populației pentru primirea vizei;
• Prezentarea la administratorul căminului cu: dispoziția de cazare, chitanța achitării taxei de cămin, legitimația de cămin, contractul de cămin;
• Primirea cheii de la camera la care ai fost cazat;
• Întocmirea inventarului camerei împreună cu îngrijitorul de serviciu.
NOTĂ: Studenții care nu se prezintă la confirmarea locului în căminele studențești la care au fost repartizați, în perioadele menționate, își vor pierde locul de cazare!