CAZĂRILE SE POT VIZUALIZA PE
WWW.UCV.RO
WWW.RADIOCAMPUSCRAIOVA.RO
SAU CLICK PE LINKUL DE MAI JOS
CLICK AICI PENTRU A VIZUALIZA CAZĂRILE DIN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

PENTRU CAZURI EXCEPȚIONALE, VĂ PUTEȚI ADRESA IN ACEASTĂ SEARĂ PANĂ LA ORA 24
D-LUI ENE IONUT- VICEPRESEDINTE C.O.S, LA NUMĂRUL DE TELEFON 0766.749.363, SAU
ANTOHI RADU – PRESEDINTE C.O.S., LA NUMĂRUL DE TELEFON 0765.011.810

ANUNT IMPORTANT
CONTESTAȚIILE SE POT FACE DE MÂINE 20-09-2016 PÂNĂ ÎN DATA DE 22-09-2016 LA SEDIUL CONVENȚIEI ORGANIZAȚIILOR STUDENȚEȘTI ÎN INTERVALUL ORAR 09-12


CAZARE AN UNIVERSITAR 2016-2017
Perioadă cazare pentru anii mari 27-28.09.2016
Perioadă cazare pentru anul I 29.09.2016

ACTELE NECESARE CAZĂRII
- Dispozitie repartizare loc cămin de la comisia de cazare a facultății;
- Buletin identitate sau carte identitate (original + 2 xerocopii);
- Certificat căsătorie (xerocopie) pentru studenții familiști;
- Adeverință de la facultate cu mențiunea buget sau taxă;
- 5 lei contravaloarea pentru viza de flotant;
Pentru copiii personalului didactic aflat în activitate:
- Adeverință emisă de unitatea de învățământ și vizată de Inspectoratul Școlar Județean (în original);
Pentru copiii personalului didactic pensionat:
- Adeverință emisă de unitatea de învățământ și vizată de Inspectoratul Școlar Județean care atestă faptul că a desfâșurat activitate didactică cel puțin 10 ani (în original);
Pentru studenții străini și studenții străini de etnie română:
- Pașaportul/Carte identitate
- Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății;
Pentru studenții proveniți din Centre de Plasament
- Adresă din partea Centrului de plasament prin care se comunică contul din care se face plata;
Pentru studenții orfani de ambii părinți:
- Certificate deces (copie);